Wij ondersteunen DEELNAME bevolkingsonderzoek opsporing voorstadia baarmoederhalskanker

screening eenmaal per drie jaar of op indicatie max 2 maal per jaar

eenvoudig onderzoek middels een uitstrijkje met een zacht borsteltje, uitslag binnen enkele dagen